Four Tet :: She Just Likes To Fight

אל הרחובות החשוכים, הקרים, נימולי האדם, הייתי מתפרץ כעת כמו ילד. הייתי רועד, נאחז בשיחים שלרגליי, גולש במדרון, בין נחליו הדקים, הצמאים, של גן העצמאות. הייתי מתפוגג בשמש, מתמוגג בצל, ומאזין לפעמוני המגדל הקרוב ברחוב המלך דוד, שמנגנים כל שישי באותה שעה ולמשך שעה. לרגע הייתי אני ולפתע הייתי אחר, בבוקר חרד ובערב שורד, בולע מחדש את כל המילים שיצרתי אי פעם ומתופף על תופים קטנים, מצפצפים – כאלו שכלל אינם קיימים. הייתי זורח מכל מרפסות העיר, זו המשוועת כל כך לצפירות חלודות עם שקיעה, ובצוותא היינו צונחים בלי אוויר על עצים ערומים. אוי, כמו שהייתי יכול לפרוח, לנבול ולפרוח מחדש בטבעיות, ללא כל מורא תמים של צעירים שמעולם לא ידעו אכזבה. הייתי רוקד עם עצמי, בין ברושים, על ענפים, כמו חתולי הרחוב שנתקעים כל בוקר על האזדרכת שמול חלוני. הייתי מבעיר את העיר ובורח, לא מכבה לעולם. אבל פשוט אין לי כוח.

טוב ש-Four Tet קיים. האלבום החדש שלו (There Is Love in You) מחזיר אותי אל חורים בקיר מהם הכול נשמע ססגוני. כעת ודאי יבואו סוקלים, ובידיהם ידיעות על חזרות, על צלילים שכבר שמענו בעבר, אך דבר לא יעצור את שקורה כאן. זהו אותו גלגל קורן המסתובב סחור סחור סביב כל הדברים היפים שבעולם: קסילופונים, הרמוניקס, רעשנים ופעמונים – וכולם שבריריים ועדינים. כמו פעם. כך תמיד.

Four Tet :: Plastic People
Four Tet :: This Unfolds

האלבום המלא